Convocatòries

Cerca

Del
al

Prop de Verges

Diumenge, 28 febrer 2021

LITERATURA
Fornells de la Selva

Concurs literari infantil i juvenil CLER 2021. Tema: Contes per salvar el planeta. Edat: de 6 a 14 anys, en tres categories, de 6 a 8 anys, de 9 a 11 i de 12 a 14. Els treballs s'hauran d'entregar a la biblioteca o al correu electrònic de la biblioteca (fornells@bibgirona.cat), i la data màxima d'entrega és el dia 6 d'abril. Més informació de les bases, a la biblioteca. Mostar més dates

Dies 5/02-5/04
Llagostera

XXVI Concurs literari Sant Jordi. Amb l'objecte de promoure la creació literària en llengua catalana i celebrar la festivitat de Sant Jordi. Categories: infantil, juvenil i adults. Totes les obres presentades hauran de portar a la portada el títol i la categoria a la qual es presenten. A part s'hi adjuntarà un sobre tancat on s'indicarà a l'exterior Concurs literari Sant Jordi 2021, títol de l'obra i categoria, i a dins d'aquest sobre s'inclourà una targeta amb nom, cognom, edat, adreça i telèfon. Els treballs s'hauran de presentar a la biblioteca Julià Cutiller (c/ Lleó I, 2, 17240 Llagostera, fins al divendres 5 de març. Mostar més dates

Dies 4/02-5/03
Hostalric

Premis literaris de narrativa curta i de poesia Modest Salse. Categories: infantil, joves i adults. La presentació dels treballs serà en DIN A-4, escrits a ordinador per una cara a doble espai i amb lletra Times New Roman de cos 12. En la categoria infantil narrativa serà un conte il·lustrat manual o a ordinador. En els originals no hi podrà constar el nom de l'autor i hi haurà de constar un pseudònom. S'adjuntarà un sobre tancat a la part exterior del qual figurarà el títol del treball, el pseudònim, la categoria i la modalitat en la què participa. A l'interior hi constaran les dades personals de l'autor (nom, cognoms, adreça, telèfon, adreça electrònica i data de naixement). A més, a les categories infantil i juvenil s'haurà d'indicar el curs escolar. Els treballs s'hauran de fer arribar abans del 19 de març de forma presencial a la biblioteca Modest Salse, o enviant un correu electrònic a l'adreça bibliohostalric@gmail.com. Més informació, a la biblioteca, telèfons 972 87 40 40 i 630 18 56 86 o a biblioteca@hostalric.cat i www.bibgirona.cat/hostalric. Mostar més dates

Dies 4/02-19/03