Guillem López Casasnovas

Guillem López Casasnovas

La ‘Big Mac' del cinema

Fa uns dies sortien als mitjans dues notícies que aquí voldria aparellar. Per una banda, les dades de l'INE de la renda per càpita dels territoris espanyols –el PIB, no la riquesa com alguns mitjans...

El pacte per a la salut

En dos articles anteriors vaig analitzar diferents propostes per a la millora del nostre sistema sanitari. Es va fer des de la voluntat de ser propositiu, i no només reflexiu tot i evitant fer més preguntes...

Receptes per a la sanitat privada

En un article anterior referíem les propostes d'orientació del nostre sistema sanitari envers el seu component públic. Tenia com a guia intentar passar de la diagnosi a la prognosi, deixant de fer rondos...

Receptes per a la sanitat pública

És sabut que el sistema sanitari disposa de prou estudis i diagnosis; llibres blancs i informes d'experts. Els treballs de la Comissió Abril Martorell, o Vilardell al nostre país, en son exemples. Però...

.

Dos relats econòmics

Menorca i Eivissa no deixen de ser dues illes aparentment semblants que han seguit una evolució prou diversa: Menorca lluita per mostrar-se Reserva de la Biosfera i Eivissa per situar-se en el mapa de...

Salts i trampes

“Linealitzar” o “seqüenciar” són termes que s'adiuen prou bé, de manera sintètica, al que aquí vull comentar. La idea a emfasitzar és que va contra la bona praxi el forçar que es prenguin...

Allò nou que ha de néixer

Sembla que som en temps de mudança. Mudança política i econòmica i, per tant, de la política econòmica. L'ortodòxia està a l'Estat espanyol fortament qüestionada, i no en manquen motius; aquest...

Política pública pensant en les persones

Quan volem lligar creixement econòmic amb benestar, el referent no pot ser altre que la renda per càpita i no el PIB agregat, i aquell referent calculat sempre en termes de capacitat adquisitiva. Si...

La governança pública

En la política pública és més fàcil posar-se d'acord sobre què s'hauria de fer que no amb com s'ha de fer; especialment si els objectius són prou ambigus, definits amb grans paraules, i si qui ho...