Guillem López Casasnovas

Guillem López Casasnovas

Receptes per a la sanitat privada

En un article anterior referíem les propostes d'orientació del nostre sistema sanitari envers el seu component públic. Tenia com a guia intentar passar de la diagnosi a la prognosi, deixant de fer rondos...

Receptes per a la sanitat pública

És sabut que el sistema sanitari disposa de prou estudis i diagnosis; llibres blancs i informes d'experts. Els treballs de la Comissió Abril Martorell, o Vilardell al nostre país, en son exemples. Però...

.

Dos relats econòmics

Menorca i Eivissa no deixen de ser dues illes aparentment semblants que han seguit una evolució prou diversa: Menorca lluita per mostrar-se Reserva de la Biosfera i Eivissa per situar-se en el mapa de...

Salts i trampes

“Linealitzar” o “seqüenciar” són termes que s'adiuen prou bé, de manera sintètica, al que aquí vull comentar. La idea a emfasitzar és que va contra la bona praxi el forçar que es prenguin...

Allò nou que ha de néixer

Sembla que som en temps de mudança. Mudança política i econòmica i, per tant, de la política econòmica. L'ortodòxia està a l'Estat espanyol fortament qüestionada, i no en manquen motius; aquest...

Política pública pensant en les persones

Quan volem lligar creixement econòmic amb benestar, el referent no pot ser altre que la renda per càpita i no el PIB agregat, i aquell referent calculat sempre en termes de capacitat adquisitiva. Si...

La governança pública

En la política pública és més fàcil posar-se d'acord sobre què s'hauria de fer que no amb com s'ha de fer; especialment si els objectius són prou ambigus, definits amb grans paraules, i si qui ho...

Turisme i activitat econòmica

De manera recurrent es planteja el debat entre turisme i indústria; particularment després d'una temporada que mai no deixa prou satisfets tots els implicats, que són molts, en el turisme. Això passa...

La salsa i el peix

A l'hora de donar contingut a les polítiques públiques, és més fàcil posar-se d'acord amb la salsa que amb el peix; és a dir, amb les formes amb què les coses s'amaneixen més que no amb els...