Guillem López Casasnovas

Guillem López Casasnovas

Turisme i activitat econòmica

De manera recurrent es planteja el debat entre turisme i indústria; particularment després d'una temporada que mai no deixa prou satisfets tots els implicats, que són molts, en el turisme. Això passa...

La salsa i el peix

A l'hora de donar contingut a les polítiques públiques, és més fàcil posar-se d'acord amb la salsa que amb el peix; és a dir, amb les formes amb què les coses s'amaneixen més que no amb els...

Per la indústria

És de catetos creure's qui predica sense saber veure el que aquest practica. Això és el que observo en matèria de política industrial. Més aviat a la vista de la falta d'una veritable política industrial....

Il·lustració

Allò no escrit

Un dels factors que més demostren la veritable naturalesa de les relacions fiscals entre l'Estat i les jurisdiccions descentralitzades (diguem-ne així, per allò de no recórrer al nomenclàtor espanyol...

CARME PERIS

‘Benchmarking' de país

Sóc contrari als qui limiten el suport del dret a decidir a condicionar la seva virtualitat al resultat que aquesta opció comporti els sigui de gust i gana. El ventall del que és possible decidirà...

‘Eppur si muove'

Empipa i irrita molt treballar i no veure'n el fruit; dedicar hores i hores a pensar, per exemple, com reformar una situació establerta, un statu quo que es manifesta i es reconeix millorable, mentre...

Diàleg no és monòleg

Pensar que, en aquest punt de la pel·lícula, prohoms d'una i altra banda desfaran l'embrolla Catalunya-Espanya en què estem instal·lats és desconèixer la realitat. I encara més si aquests vénen...

.

L'Espanya incerta

La política. Sempre he pensat que era normal que el president Rajoy no cedís a la reivindicació sobiranista. Hi és a temps de fer-ho en l'últim moment. Mentrestant, pot pensar que la contrapart ja...

.

Sorprèn i no sorprèn

Sorprèn que encara, a hores d'ara, es vulgui atacar la possibilitat de secessió de Catalunya amb l'argument de la inviabilitat econòmica. Primer, pel que suposa atacar la separació en lloc de defensar...