Guillem López Casasnovas

Guillem López Casasnovas

Com els alemanys?

Les tribulacions de l'incipient estat de benestar espanyol, pensat quan hom creia ser més ric del que realment era, porten ara constantment a la seva revisió. Mirar el que fan i han fet altres països...

La governança en els sistemes sanitaris públics

Fer o refer la governança d'una institució allà on s'ha perdut no és una tasca senzilla, ja que aquesta resulta de la intersecció de diferents comportaments, els incentius dels quals s'han d'alinear...

Relats positius per sortir de la crisi

Costa trobar notícies optimistes, però cal fer l'esforç. El pessimisme no porta enlloc i facilita que algunes profecies negatives s'autocompleixen. “Tot va tan malament que sembla que ja es demà”,...

El debat fiscal

La difícil consolidació fiscal espanyola, per equilibrar ingressos i despeses, requerirà accions en els dos fronts. L'esforç a baixar despesa ja ha començat: o es redueixen els costos unitaris de...

Illes oblidades

Menorca bull. Acaba l'agost amb rècords de visitants. Llàstima que el poder adquisitiu de molts d'ells, amb el tòxic del tot inclòs, no sigui per tirar coets. Els locals com ja és tradicional remuguen:...

Benestar realista

La situació de crisi econòmica que patim, força un reajustament del benestar material de tots aquells que hem viscut per sobre de les nostres possibilitats. I en aquesta revaloració d'on som i de cap...

La gràcia de la desgràcia

Circulen ja amb molt enginy diferents acudits relatius a les retallades dels serveis públics, i dels sanitaris en particular. Em va fer especialment somriure per la seva manca de sentit sanitarista aquell...

Nous marcs per a la política econòmica

Davant de la proposta actual d'alguns de recentralitzar els poders autonòmics davant de la crisi, voldria contraposar-hi un conjunt d'arguments en favor de marcs territorials específics per la necessitat...

Legitimitat fiscal de la retallada

La dificultat del moment fa més explícit que mai que la manca de recursos públics associats a la caiguda de l'activitat econòmica té reflex mediat amb la manca de finançament de la despesa. Tractant-se...