.
On eren, on són
Carme Capdevila

Garrigues i Guilleries

Any 1977. Josep Pau amb Rafael Alberti i Dolors Uribarri, la Pasionaria a la taula d'edat del Congrès dels Diputats ARXIU

El pagès polític i il·lustrat