El Francisco, la Maria Juana, la Maria, l'Emilio i el Valentín fan petar la xerrada en un banc a la porta de l'església JUANMA RAMOS
A LA SORTIDA DE MISSA. CASTELLDEFELS
Diumenge, 13 d'octubre

“Als joves us estan enredant”

Castelldefels