M. DOLORS RENAU

Hi ha altres vies

President,

L’informo del malestar que la situació política actual està produint sovint en la convivència entre amics, en les relacions dins les famílies de bona part de la ciutadania. La divisió política està impregnant el nucli mateix de la convivència, fent bona aquella frase “allò personal és polític i allò polític és personal”. Un malestar que s’expressa en l’exaltació d’uns i la reserva i el silenci dels altres. Molts catalans callen bo i sentir que els separen i classifiquen. Coneixem les arrels d’aquesta situació que darrerament s’ha escenificat en el Parlament. La polarització recent que deixa poc espai a la paraula i a la negociació porta a un enfrontament que no sabem com acabarà i posa en risc vincles fonamentals per viure i conviure. Vostès no haurien de parlar en nom del poble, sinó d’una part d’aquest poble. Vostè és el president de tots, també dels molts que comencen a sentir-se com “els altres” perquè pensen o senten diferent. I tampoc vostès han explicat els trets reals d’aquesta Catalunya nova. Passi el que passi el dia 1 octubre , com reconstruirà el teixit de les relacions, afectes i vincles ferits? Aturi aquesta dinàmica, doni temps a rumiar, a fer pedagogia, a renegociar un procés que tal com va no pot acabar bé. Hi ha altres vies. No vull que ningú hagi de callar en família, ni pensar on prendre el cafè del matí.