Fresas salvajes

Smultronstället. 1957. . 90'.
Direcció: Ingmar Bergman
Argument: El vell professor Isaac Bjor, una eminència de la medicina, es dirigeix des de la seva residència de camp a la universitat on ha impartit classes durant molts anys. Ha de rebre un homenatge amb motiu de la seva jubilació. Potser aquest serà l'últim contacte amb el que ha estat la seva vida, una última possibilitat d'ordenar els seus records.
Crítica: [ep] [ep] [ep] [ep]
Públic: [ep] [ep] [ep] [ep]