Robots

Hi, A.I.. 2019. Alemanya. 88'.
Direcció: Isabella Willinger
Argument: Els robots són les noves criatures del planeta Terra. Tanmateix, sorgeix el dubte de si la humanitat està preparada per introduir la intel·ligència artificial a les seves vides. Fa anys que els robots treballen a recepcions d'empreses, per exemple, però ara, humanoides amb intel·ligència artificial s'introdueixen a les llars i a les vides privades de les persones.
Crítica: [ep] [ep] [eb] [eb]
Públic: [ep] [ep] [ep] [eb]