Las crueles

Las crueles. 1969. Estat espanyol. 94'.
Direcció: Vicente Aranda
Intèrprets: Carlos Estrada, Teresa Gimpera
Crítica: [ep] [ep] [eb] [eb]
Públic: [ep] [ep] [eb] [eb]