Barberà del Vallès

Carril bici urbà com a parcament de cotxes.

02/03/2012 -  Carrer de Monturiol.

Autor: Ciutadà que vol moure's amb seguretat en bici per Barberà del Vallès