Manresa

21/09/2017 Manifestació organitzada pels alumnes del Institut Lluís de Peguera, en suport a Barcelona. A la plaça Major, davant del ajuntament hem fet un SI amb persones. (8734) Foto:

21/09/2017 -  Manresa

Autor: Arnau Closes (Estudiant de Manresa)